In het AZ Sint-Rembert staat de patiënt echt nog voorop.

Het AZ Sint-Rembert benadert de patiënt zoals wij, alle medewerkers, zelf willen benaderd worden. Dat betekent dat we patiëntgericht handelen en dat de accommodatie modern en patiëntvriendelijk is. Kortom, het AZ Sint-Rembert streeft warme zorg na.

Bekijk de video

In de kijker

Vrijwilligen, iets voor jou? 

Vrijwilligers staan de zorgverleners in ons ziekenhuis bij om het verblijf van de patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. In het AZ Sint-Rembert werken dagelijks vrijwilligers, die zich onbaatzuchtig inzetten voor het comfort en het welzijn van de patiënten. Vrijwilligers zijn nodig omdat zij extra aandacht geven aan de patiënten en bijdragen tot een warm persoonlijk contact. Ook jij kan helpen als je graag omgaat met mensen en regelmatig een beetje van je tijd wil inzetten om op een respectvolle, geduldige en gemotiveerde manier aandacht te geven aan patiënten. AZ Sint-Rembert doet een oproep om een handje toe te steken op verschillende zorgafdelingen om bv. te helpen bij het maaltijdgebeuren, te wandelen met patiënten of hen een hartelijk bezoekje te brengen. Ons ziekenhuis werkt samen met de vrijwilligersorganisatie PRESENT (www.presentweb.be) en komt tegemoet aan alle wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk. 

Voel je je aangesproken? Contacteer dan mevr. Nathalie Gellinck via het nr. 050 23 26 17.